Køb billetter

SKANDERBORG HÅNDBOLD

– hele kommunens FYRTÅRN!

«« »»

Generalforsamling

Webredaktør, udgivet d. 5. november, 2020

Skanderborg Håndbold afholder generalforsamling torsdag d. 26. nov. 2020 kl. 19:30 i Klubhuset, Almuevej 1, 8660 Skanderborg.

Dagsorden i henhold til vedtægter:

1.Valg af dirigent

2. Beretninger, senior damer, senior herrer og ungdom

3. Regnskab

4. Indkomne forslag, herunder ajourføring af vedtægter

    § 4: Bestyrelsesmedlemmernes antal og sammensætning

5. Plan for den kommende sæson; 2020/21 og 2021/2022 drøftes

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt valg af revisor

      På valg er Mai-Britt Soo, Næstformand

7. Eventuel

Forslag til behandling under pkt. 4 skal fremsendes til formanden: jch@skanderborg-haandbold.dk senest torsdag d. 19. nov. 2020.

På vegne af bestyrelsen

Jens Christensen, formand

Website Security Test