Køb billetter

SKANDERBORG HÅNDBOLD

– hele kommunens FYRTÅRN!

«« »»

Generalforsamling

Webredaktør, udgivet d. 13. november, 2018

Skanderborg Håndbold afholder generalforsamling

Torsdag den 29. nov. 2018 kl 19.30 i

Klubhuset, Almuevej 1, 8660 Skanderborg

 

Dagsorden i henhold til vedtægter:

1 Valg af dirigent

2 Beretninger – senior og ungdom

3 Regnskab

4 Indkomne forslag – herunder ajourføring af vedtægter. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af November (NU September)

5 Plan for den kommende sæson – 2019/20 drøftes

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer samt valg af revisor.

7 På valg af bestyrelsesmedlemmer Torben Væver og Karsten Skovgaard Nielsen

8 Eventuel

Forslag til behandling under pkt. 4 skal fremsendes til formanden : jch@skanderborg-haandbold.dk senest torsdag den 22. nov. 2018

 

På vegne af bestyrelsen

Jens Christensen, formand

Website Security Test