Køb billetter

SKANDERBORG HÅNDBOLD

– hele kommunens FYRTÅRN!

«« »»

Generalforsamling 27/11

Webredaktør, udgivet d. 8. november, 2017

Generalforsamling

Skanderborg Håndbold afholder generalforsamling

Mandag den 27. november 2017 kl. 19.30 i Klubhuset, Almuevej 1, Skanderborg

Dagsorden i henhold til vedtægter:

Valg af dirigent

Beretninge

Regnskab

Indkomne forslag

Plan for den kommende periode drøftes.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter. På valg er:

Jens Christensen, Preben Skovsgaard og Henrik Lyngby

Eventuelt

 

Forslag til behandling under pkt. “indkomne forslag” skal fremsendes til jch@skanderborg-haandbold.dk senest mandag den 20.november

På vegne af bestyrelsen

Jens Christensen, formand

Website Security Test