Køb billetter

SKANDERBORG HÅNDBOLD

– hele kommunens FYRTÅRN!

«« »»

Generalforsamling afholdt

Webredaktør, udgivet d. 26. november, 2015

Torsdag aften blev årets generalforsamling traditionen tro afholdt i klubhuset på Vrold Tværvej.

generalforsamling-vennerne-e1392065041322Klubhuset med de mange klubfestminder, var ud over bestyrelsen mest besøgt af hvad der kan betegnes som “Tordenskjolds soldater”, til sæsonens afsluttende møde.

Formand Jens Christensen aflagde beretning, hvor der blev gået i dybden med de mange aktiviteter der har foregået i klubben i den forgangne sæson, lige fra micro til liga, og fra festival aktiviteter og den økonomiske situation.

Regnskabet for 14/15 sæsonen blev godkendt af generalforsamlingen, og selvom det har været en hård kamp for at få enderne til at nå sammen i vores ikke tidsvarende faciliteter, kunne formanden fremvise et regnskab der gør at Skanderborg Håndbold fortsat lever op til de øgede krav til egenkapital størrelse.

Egenkapitalen blev udvidet med ca. 100 tkr. hvilket lykkedes via hårdt arbejde sæsonen igennem, en massiv støtte og opbakning via SH Friends støttebeviser og slutteligt nogle enkeltpersoner der har støttet op om klubben på flot vis.

Jens Christensen fortalte også om det store arbejde der foregår nu omkring visionsarbejdet frem mod flytningen til den nye hal på Fælleden, som står klar til Oktober 2016. Arbejdet i klubbens advisory board skrider planmæssigt frem og er nu opdelt i 6 grupper, som skal arbejde med forskellige grene af klubudviklingen de kommende måneder.

Brian Ravn GalsgaardHenrik Lyngby, Jens Christensen og Preben Skovsgaard var på valg til bestyrelsen, og de modtog alle genvalg under stort bifald.

Brian Ravn Galsgaard var ligeledes på valg, men modtog ikke genvalg. Vi vil gerne takke Brian for det arbejde han har ydet i klubben igennem de seneste år.

Jens Christensen sluttede generalforsamlingen af med at takke de mange frivillige der igen har lagt utallige timer i den afsluttede sæson.

Herefter var det tid til de traditionelle rullepølsemadder, der var smurt med sædvanlig kærlig og kyndig hånd af Frits Jensen.

The same procedure as last year – The same procedure as every year, James

Website Security Test