Køb billetter

SKANDERBORG HÅNDBOLD

– hele kommunens FYRTÅRN!

«« »»

Generalforsamling 26/11-2015

Webredaktør, udgivet d. 6. november, 2015

Generalforsamling

Skanderborg Håndbold afholder generalforsamling

 

Torsdag den 26. november kl 19.30 i
Klubhuset, Almuevej 1, Skanderborg

 

Dagsorden i henhold til vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Plan for den kommende periode. herunder gennemgang og drøftelser af Visionsplan 2020.
  6. Valg af bestyrelse og evt. suppleanter, samt valg af revisor.
  7. På valg er Jens Christensen, Preben Skovsgaard, Henrik Lyngby og Brian Galsgaard
  8. Eventuelt

 

Forslag til behandling under pkt. 4 skal fremsendes til jch@skanderborg-haandbold.dk senest torsdag den 19. nov.

Ønskes Visionsplan 2020 fremsendt så send en mail til jch@skanderborg-haandbold.dk

 

På vegne af

Bestyrelsen

Jens Christensen, formand

Website Security Test