Køb billetter

SKANDERBORG HÅNDBOLD

– hele kommunens FYRTÅRN!

«« »»

DHF afviser Randers HH protest !

Webredaktør, udgivet d. 14. april, 2015

DHF afviser Randers HH protest

Retsag 1Vi har netop modtaget dommen fra DHF disciplinærinstansen, på protest afgivet af Randers HH i forbindelse med kvalifikationskampen i Morten Børup Hallen mandag den 6/4.

Disciplinærinstansen har afvist protesten med følgende begrundelse:

På baggrund af det samlede materiale i sagen lægger Disciplinærinstansen til grund, at Randers HH efter en Team Time Out har genoptaget kampen med en spiller for meget på banen, og at dette er konstateret af dommerparret, dommerbordet og observatøren efter – og ikke inden – spillets genoptagelse.

I overensstemmelse med spillereglernes § 4:6, er Randers HH herefter tildelt en udvisning, og kampen er genoptaget med et frikast til Skanderborg Håndbold.

Det er Disciplinærinstansens opfattelse, at dommerparret, dommerbordet og observatøren ved konstateringen af den overtallige spiller har håndteret hændelsen i overensstemmelse med reglerne, jf. også fortolkning 7.

Det følger af spillereglernes § 18:1, jf. fortolkning 7, og af § 5.3.1 i Retningslinjer for observatører, at såvel dommerbordet (tidtageren og sekretæren) som observatøren har til opgave at sikre korrekt udskiftning/indtræden af spillere på banen. Det ændrer imidlertid ikke ved, at den enkelte spiller – som regelfortolkeren også har fremført i sit høringssvar – bærer hovedansvaret for selv at overholde reglerne, herunder ved ikke at indtræde på banen som overtallig spiller.

Det bemærkes for fuldstændighedens skyld, at også den ansvarlige holdofficial har ansvar for at sikre, at kun deltageberettigede spillere indtræder på banen, jf. spillereglernes § 4:3.

Det er således Disciplinærinstansens opfattelse, at der ikke – hverken fra dommerparret, dommerbordet eller observatøren – er begået regelbrud ved hændelsen, eller i øvrigt at der fra dommerbordets side skulle være handlet i ond tro, jf. spillereglernes § 18, dansk regel, og Ligareglementets § 3, Fair Play.

Randers HH’s protest tages således ikke til følge, hvorfor resultatet 29-29 står ved magt.

Jens Christensen 160414-01 Formand Jens Christensen er tilfreds med dommen fra DHF disciplinærinstansen, men dog ikke overrasket.

Dommen understreger at vi kan have tillid til systemet i Dansk håndbold. I modsat fald ville det være meget svært som frivillig leder at kunne trække luft ind og få overskud til at fortsætte arbejdet.

Randers har nu 14 dage til at appellere til DHF´s appeludvalg.

Website Security Test