Køb billetter

SKANDERBORG HÅNDBOLD

– hele kommunens FYRTÅRN!

«« »»

Generalforsamling iaften

Webredaktør, udgivet d. 25. september, 2014

Husk Generalforsamling iaften

Skanderborg Håndbold afholder generalforsamling

Torsdag den 25. september 2014 kl. 19.3o i Klubhuset på Almuevej 1.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Beretninger
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Plan for kommende sæson drøftes
  6. Valg af bestyrelse og evt suppleanter, samt valg af revisor

På valg i 2014 er Torben Væver samt nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for Dan Kolding  og  Kurt Skydt.

  1. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne til behandling under punkt 4 skal være formanden i hændende senest torsdag den 18. september på jch@skanderborg-haandbold.dk

 

På vegne af bestyrelsen

Jens Christensen, formand

Website Security Test