Køb billetter

SKANDERBORG HÅNDBOLD

– hele kommunens FYRTÅRN!

«« »»

Generalforsamling 16/9

Webredaktør, udgivet d. 2. september, 2013

Årets generalforsamling afholdes Mandag den 16. september kl 19.30 i Klubhuset

Almuevej 1, 8660 Skanderborg

 Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Beretning ved formand og udvalgsformænd

3. Regnskab

4. Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtændringer. (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

5. Plan for den kommende sæson drøftes

6. Valg af bestyrelse og suppleanter samt valg af Revisor

7. Eventuelt

 

Med venlig hilsen og på vegne af

Skanderborg Håndbold

Jens Christensen, formand

jch@skanderborg-haandbold.dk / 4073 1655

Skanderborg Håndbold logo

Website Security Test